Home » Telugu » Movie Stills »

Akashamantha Photos

Aakasamantha is the Telugu version of the popular Tamil film Abhiyum Nanum starring Prakash Raj, Trisha, Suneel and Aishwarya.

Producer: Dil Raju

Director: Radha Mohan

Prakashraj and trisha krishnan 3
Prakashraj and trisha krishnan 2
Prakashraj and trisha 1
Prakashraj aishwarya trisha krishnan 1
Prakashraj and trisha 3
Prakashraj aishwarya trisha krishnan 2
Movie akasamanta still 1
Movie akasamanta still 2
Prakashraj and trisha 2
Prakashraj aishwarya trisha krishnan 3
Prakashraj and trisha krishnan 1
Prakashraj aiswarya trisha 1
Aishwarya trisha prakashraj
Prakashraj aiswarya trisha 2
Trisha krishnan prakashraj aishwarya
Trisha aiswarya prakashraj
Trisha krishnan prakash raj